Praktijk Bind
Relatietherapie en Coaching  

Contact


Praktijk Bind

m: +31(0)641769272

e: info@praktijkbind.nl

w: www.praktijkbind.nl


De praktijk bevindt zich in Nijmegen. 

Augustinus-klooster

Graafseweg 274 

6532 ZV Nijmegen


Openingstijden praktijk:

Maandag 9.00 tot 17.30

Woensdag van 9.00 tot 17.30

Donderdag van 9.00 tot 14.00 en in de avond van 17.00 tot 22.00

Vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur

Andere openingstijden zijn mogelijk in overleg. Regelgeving:


Algemene verordening gegevensbescherming 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet die ervoor zorgt dat de privacy in alle landen van de EU op dezelfde manier is geregeld. Deze wet komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik als therapeut moet voldoen omdat ik gegevens van u vastleg in cliëntendossiers.

Persoonsgegevens (naam, adres, leeftijd, enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet AGV. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat deze gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. U kunt altijd om inzage in het eigen dossier vragen. Het dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. Als u wilt dat het dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken.

WGBO
De therapie bij mij valt ook onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, de WGBO. Deze wet is ontworpen door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ligt aan de basis van alle zorgverlening. De WGBO geldt vanaf het moment dat er een behandelovereenkomst is tussen mij en mijn cliënten. Voor een duidelijke uitleg over deze wet en wat deze voor u betekent verwijs ik u naar de Hulpgids, de gids voor geestelijke gezondheidszorg. www.hulpgids.nl

Wkkgz 
Per 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht gegaan. Dit staat voor: Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg. Dat betekent dat iedere zorgverlener verplicht is zich aan te sluiten bij een organisatie die het klacht en tuchtrecht regelt en verzorgt. In het kader daarvan ben ik aangesloten bij ZZP Nederland, de geschilleninstantie voor de complementaire zorg. Cliënten kunnen daardoor rekenen op een zorgvuldige en professionele begeleiding bij mogelijke klachten waar wij zelf niet uitkomen. Daardoor wordt voldaan aan de Wkkgz en wordt vooral de kwaliteit van de zorg verhoogd.KvK nummer             75374714

BTW nummer            NL001918652B48

Ob-nummer              168730923B01       

Rekeningnumer        NL11 ASNB 0777432102  

EFT                              Aanvullend getrainde EFT Registertherapeut

BIG nummer              89055155330 


 

 

 

Aan de inhoud van de website geen rechten kunnen worden ontleend.